Naslovnica»Uredba GHS

     ♦   UREDBA GHS

             Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij
                                                GHS (Globally Harmonised System)                                                                                              (Vir: Urad RS za kemikalije)
 
Od 1. 12. 2010 do 1. 6. 2015 se snovi razvrščajo v skladu z direktivo 67/548/EEC in uredbo GHS, označujejo in pakirajo se samo v skladu z GHS

 
Več o uredbi GHS preberite na:
http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/Uredba_GHS.pdf
http://www.uk.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12016/5276/


  Katere novosti prinaša uredba GHS?

Novi sistem razvršanja, pakiranja in označevanja prinaša menjavo starih EU simbolov za GHS piktograme.
                                        Prehod s starih EU simbolov na nove GHS piktograme
                          Staro označevanje z EU simboli         Novi GHS piktogrami
                                        

  Nevarne lastnosti po starem:
           Stari simboli za nevarne lastnosti snovi
  Nevarne lastnosti po novem:
                  Novi sedaj veljavni GHS piktogram  

  Označevanje etiket:
          •     Besedilo etikete: v uradnem jeziku/jezikih države v kateri se snov/zmes daje v promet, razen če država ne določi drugače
          •     Večjezičnost: lahko več jezikov, a v vseh jezikih enake navedbe.
          •    
 Mere etikete: kot do sedaj
          •     Odstopanja od standardiziranega označevanja
          •     Osveževanje podatkov na etiketi!    Tiskanje barvnih etiket
Stari način tiskanja etiket
Tiskanje barvnih etiket je drago, saj zahteva:
  
                    •   barvni predtisk etikete pri tiskarju
                    •   količinsko načrtovanje in naročanje  
                    •   primerno shranjevanje etiket  
               
 •   enobarvni tisk na TT tiskalniku

Nova GHS uredba narekuje velike spremembe pri samem izgledu etikete. Prilagajanje izgleda barvnih etiket je lahko za posameznika izjemno drago. >>

Sedaj lahko z barvnimi tiskalniki sami oblikujete, naredite spremembe in natiskate željeno količino.

Barvno tiskanje etiket
Barvni tiskalniki GHS nalepk:

♦     Memjet Speedstar 3000

♦     VIP color VP 485
 

Sporočite nam zanimanje